Misja

Polski Cech Flisaków, Szkutników i Sterników powstał w celu kultywacji rzemiosł rzadkich i zanikających. Członkami Stowarzyszenia są pasjonaci i spadkobiercy tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dzięki czemu wiernie przedstawiamy zawodową spuściznę naszych pradziadów.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zbieranie i dokumentowanie informacji historycznych i bieżących związanych z żeglugą śródlądową, transportem drewna i historycznych zadań transportowych.
2. Wytwarzanie tradycyjnych jednostek pływających dla wód śródlądowych na terenie Polski.
3. Krzewienie umiejętności zawodowych właściwych dla członków stowarzyszenia poprzez organizowanie flisów, szkoleń z zakresu budowy jednostek pływających, jak i szkoleń nadających uprawnienia do prowadzenia żeglugi po wodach śródlądowych.
4. Jak najwierniejsze odtwarzanie zarówno technik, jak i aspektów kulturowych związanych z zawodami stowarzyszenia.
Swoje cele realizujemy poprzez:
1. Popularyzację flisactwa, szkutnictwa tradycyjnego, żeglarstwa, transportu wodnego we wszystkich odmianach, wszelkich form turystyki kwalifikowanej, działań szkoleniowo-warsztatowych, kulturalnych, rajdów, biwaków, spływów, wycieczek i rejsów.
2. Szkolenie teoretyczne i praktyczne członków Stowarzyszenia oraz miłośników i beneficjentów ww. działań.
3. Organizowanie i finansowanie zajęć, o których mowa w ust. 1.
4. Finansowanie publikacji i akcji szkoleniowych.
5. Budowę i eksploatację tradycyjnych statków i sprzętu pływającego do transportu wodnego oraz urządzeń niezbędnych do organizacji zajęć wymienionych w pkt.1.
6. Współpracę krajową i zagraniczną z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

 

STATUT PO POLSKIEGO CECHU FLISAKÓW, SZKUTNIKÓW I STERNIKÓW