2019

Flis Obojga Narodów na trasie Goniądz – Bydgoszcz od 23.07 do 17.08.2019

W Lublinie, dnia 1 lipca 1569 roku, dwa suwerenne narody Litwy i Polski wolą swoich przedstawicieli w niezawisłych sejmach, utworzyły wspólne Państwo – Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Stało się ono największym tworem państwowym ówczesnej Europy. Ogromny kraj rozwijał się wspaniale dzięki wszechstronnej współpracy gospodarczej i wzajemnemu przenikaniu kultur narodów Litwy i Polski. Dużą rolę w łatwiej i taniej wymianie towarowej spełniały rzeki, Niemen i Wisła wraz z jej dopływami. Transportowano nimi płody rolne i leśne. Spławiane wodą drewno wiązane w tratwy, najdoskonalszy budulec domów, mostów i statków, było stałym elementem nadwodnych pejzaży. Litwa i Polska już 5 wieków temu stanowiły godny naśladowania przykład współistnienia dwóch narodów szanujących wzajemnie swoje kultury, obyczaje i tradycje, prowadzących spójną politykę wewnętrzną i zagraniczną. Fakt ten ma niezwykłe znaczenie teraz gdy nasze państwa są równoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Pragniemy wzbogacić obecny krajobraz Biebrzy, Narwi i Wisły o historyczny widok spławu tratew i łodzi.

Flis Obojga Narodów w 2019 roku rozpocznie się w Goniądzu na rzece Biebrzy w centrum Biebrzańskiego Parku Narodowego. Bindugę tratwy z pni drzew iglastych, pod okiem doświadczonego Retmana Mieczysława Łabędzkiego z Ulanowa, wykonają członkowie Polskiego Cechu Flisaków, Szkutników i Sterników. Tratwiana konstrukcja w towarzystwie innych drewnianych, historycznych jednostek pływających spłynie Biebrzą i Narwią do Wisły, by uczestniczyć w organizowanym już po raz trzeci Festiwalu Wisły. Będziemy zatrzymywać się na postoje w nadrzecznych miastach i wsiach by propagować pokojowe współistnienie i zgodną współpracę Narodów Europy. Będziemy promować ekologiczny styl życia i konieczność symbiozy z naturą. W porcie przybycia tratwa zostanie rozbita na materiał tartaczny i opałowy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników tradycyjnego pływania na drewnianych łodziach, pychówkach, dłubankach, batach, lejtakach, szkutach, galarach, bykach, dubasach itp. do udziału we Flisie Obojga Narodów.

Harmonogram FLISU OBOJGA NARODÓW 2019 Goniądz – Toruń – PDF

Regulamin Flisu Obojga Narodów – PDF

Karta zgłoszenia jednostki, załogi  – DOC